Гарячі теми закрити
 

Новини 4 грудня: пожежа в Одесі, кадрові рішення уряду, вечірка Труби

 Îäåñüêîìó êîëåäæ³ ñòàëàñÿ ïîæåæà, Êàáì³í çâ³ëüíèâ ê³ëüêîõ êëþ÷îâèõ ïîñàäîâö³â, Òðóáà ï³ñëÿ “çëèâó” ïðîñëóøêè âëàøòóâàâ âå÷³ðêó — íîâèíè
Схожі новини
  • На пожежі в Одесі зник директор інституту НАН
  • Пожежа в Одесі: 27 людей перебувають у лікарнях
  • Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях
  • Кількість жертв пожежі в Одесі росте, в лікарні померла жінка
  •  
  • Новини 4 грудня: пожежа в Одесі, кадрові рішення уряду ...
  • В Одесі оголосили траур через пожежу в коледжі
Найпопулярніші новини цього тижня