Гарячі теми закрити
 

Трубу зірвало. Як і за що Зеленський і Рада розігнали керівництво ДБР

Ðîçïîâ³äàºìî, ÿê áàãàòîíàä³éíà ³ñòîð³ÿ Ðîìàíà Òðóáè çàê³í÷èëàñü êëàñèêîþ óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òèêè – ñêàíäàëàìè, íåäîâ³ðîþ òà êîíòðîëåì.
Схожі новини
  • Головні новини вівторка і ночі: перезавантаження ДБР, затримання Онищенка
  • ДБР переходить в принципово нову якість – плюси і мінуси
  • Перезавантаження ДБР: коли звільнять Трубу та призначать нового директора бюро
  •  
  • Перезавантаження без Труби: що тепер буде з резонансними справами ДБР?
  • Так зване "перезавантаження" ДБР - маніпуляція під прикриттям "добрих справ", - М.Цимбалюк
  • Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження ДБР ...
  • Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження ДБР
  • Стало відомо, хто може очолити ДБР замість Труби
Найпопулярніші новини цього тижня